Списочный состав спортсменов

Списочный состав спортсменов

Last Name Year of birth Sport. Rank Kind of racing The best result for 2018 Residence Full name trainer Full name trainer «OTC CS»

Youth composition (track-temp)

1 1 Turar Asylkhan 1997 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan- 1 place, Nur-Sultan city Kyzylorda Region Makhambetov J.O. Yuda Yu.Yu.
Bushansky V.N.
2 2 Zhumakan Alisher 1997 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan- 2 place, Nur-Sultan city Almaty city Zakirov I.S. Yuda Yu.Yu.
Osipov V.V.
Bushansky V.N.
3 3 Gridchin Maxim 2000 year of birth Master of Sport track Asian Championship-2 place, Malaysia Almaty city Fofonov S.A. Yuda Yu.Yu.
Kupeshov B.A.
Konnov V.A.
4 4 Ulysbaev Dinmukhammed 1998 year of birth Master of Sports International Class track Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Taraz city Jambyl Region Kelimberdin T.B. Yuda Yu.Yu.
Golovin A. Gorbachevsky V.N.
   Konnov V.A.
5 5 Pronsky Vadim 1998 year of birth Master of Sports International Class track International competition-1 place, Italy Nur-Sultan city  Rive V.R. Yuda Yu.Yu.
Rive I.V. Gorbachevsky V.N.
Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Pavlov E.I.  
6 6 Динмухаметов Рамис 2000 year of birth Master of Sport track Asian Championship-3 place, Malaysia Nur-Sultan city Kochetkov A.L. Yuda Yu.Yu.
Kochetkov M.A. Kupeshov B.A.
Sklyarova E.A. Konnov V.A.
7 7 Shatovkin Sergey 1997 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan- 2 place Nur-Sultan city Karaganda region Sukhoi V.A. Yuda Yu.Yu.
Ulbricht S.A.
Fedchenko M.V.
Bushansky V.N.
Sklyarova E.A.
8 8 Баембаев Олжас 1999 year of birth Master of Sports International Class track International competition-2 place, Turkey Almaty region Taymenkenov S.S. Yuda Yu.Yu.
Talaspaev M. Gorbachevsky V.N.
   Konnov V.A.
9 9 Marukhin Daniel 1999 year of birth Master of Sport track Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Taraz city Kostanay region Khatuntsev N.N. Yuda Yu.Yu.
Sklyarova E.A. Kupeshov B.A.
Pavlov E.I. Konnov V.A.
10 10 Zhang Igor 1999 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan -2 place, Almaty city Almaty region Mereiuly X. Yuda Yu.Yu.
Talaspaev M. Gorbachevsky V.N.
   Konnov V.A.
11 11 Yusifov Igor 2000 year of birth Master of Sport track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Kyzylorda Region Yagofarov R.Z. Yuda Yu.Yu.
Kupeshov B.A.
Konnov V.A.
12 12 Stein Johan 1999 year of birth Master of Sports International Class track International competition-3 place, Tula city (RF) Nur-Sultan city  Rive V.R. Yuda Yu.Yu.
  Kupeshov B.A.
Rive I.V. Konnov V.A.
13 13 Nurlykhassym Nurbergen 2000 year of birth Master of Sport track National Championship of the Republic of Kazakhstan -3 place, Almaty city Jambyl Region Nepomnyaschikh V.G. Yuda Yu.Yu.
Shakhov M.V. Gorbachevsky V.N.
Golovin A.А.  Konnov V.A.
14 14 Pronsky Daniel 2000 year of birth Master of Sports International Class track International competition-2 place, Korea Nur-Sultan city Rive V.R. Yuda Yu.Yu.
Rive I.V. Gorbachevsky V.N.
Sklyarova E.A.  Konnov V.A.
Kazantsev T.O.  
15 15 Azien Gabiden 1999 year of birth Master of Sports International Class track International competition-3 place, Nur-Sultan city Kyzylorda Region Makhanbetov ZH.O. Yuda Yu.Yu.
Orazaliev K. Kupeshov B.A.
  Konnov V.A.
16 16 Zaitsev Ivan 1999 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan- 3 place Nur-Sultan city Nur-Sultan city  Rive V.R. Yuda Yu.Yu.
Rive I.V. Kupeshov B.A.
  Konnov V.A.
17 17 Brusensky Gleb 2000 year of birth Master of Sports International Class track Youth Olympic Games-1 place, Argentina Nur-Sultan city Berezin V.A. Yuda Yu.Yu.
Gorbachevsky V.N.
 Konnov V.A.
18 18 Fedorov Evgeny 2000 year of birth Master of Sports International Class track Youth Olympic Games-1 place, Argentina Almaty region Yuraitis V.A. Yuda Yu.Yu.
Talaspaev M. Gorbachevsky V.N.
  Konnov V.A.
19 19 Niyazov Bolat 2000 year of birth Master of Sport track Asian Championship-3 place, Philippines Nur-Sultan city Rive V.R. Yuda Yu.Yu.
Rive I.V. Akanov T.K.
Sklyarova E.A. Golovashchenko A.V.
Kazantsev T.O.  
20 20 Kabachek Nikita 2000 year of birth Master of Sport track Asian Cup-3 place, Indonesia North-Kazakhstan region Shirkalov V.A. Yuda Yu.Yu.
Shirkalov A.V. Akanov T.K.
  Golovashchenko A.V.
21 21 Muhamediyanov Temirlan 1999 year of birth Master of Sport track Asian Cup-2 place, Japan Nur-Sultan city Rive V.R. Yuda Yu.Yu.
Rive I.V. Akanov T.K.
Sklyarova E.A. Golovashchenko A.V.
22 22 Sergienko Denis 2000 year of birth Master of Sport track Asian Cup-2 place, Indonesia Almaty region Talaspaev M. Yuda Yu.Yu.
Shaimurdan K. Akanov T.K.
  Golovashchenko A.V.
23 23 Ovsyannikov Alexander 1997 year of birth Master of Sports International Class track International competition-1 place, Turkey North-Kazakhstan region Ovsyannikov V. Yuda Yu.Yu.
24 24 Sokolov Nikita 1998 year of birth Master of Sports International Class track Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Almaty region Pavlodar region Abramkin D.V. Yuda Yu.Yu.
25 25 Semenov Alexander 1999 year of birth Master of Sport track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place,  Ust-Kamenogorsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Yuda Yu.Yu.
Netesov P.N. Akanov T.K.
  Golovashchenko A.V.

Youth composition (track sprint)

26 1 Ponomarev Sergey 1998 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan -2 placeNur-Sultan city Almaty region Solovyov I.K. Savitsky V.S.
Verkhovykh E.A. Sivash I.V.
27 2 Naletov Maxim 1998 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 placeNur-Sultan city Almaty region Solovyov I.K. Savitsky V.S.
Verkhovykh E.A. Sivash I.V.
28 3 Ruder Bogdan 1999 year of birth Master of Sports International Class track National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 placeNur-Sultan city Karaganda region Sukhoi V.A. Savitsky V.S.
Ulbricht S.A. Sivash I.V.
Fedchenko M.V.  
Sklyarova E.A.  
29 4 Viktor Golov 2000 year of birth Master of Sport track National Championship of the Republic of Kazakhstan -2 placeNur-Sultan city Almaty region Tretyakov S.G. Savitsky V.S.
Merey H. Sivash I.V.
Talaspaev M.  
30 5 Dmitry Rezanov 2000 year of birth Master of Sport track National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 placeNur-Sultan city Karaganda region Ignatov V.D. Savitsky V.S.
Sklyarova E.A. Sivash I.V.
Kazantsev T.O.  
31 6 Shevtsov Dmitry 2000 year of birth Master of Sport track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 placeNur-Sultan city Karaganda region Kalinchenko Yu.T. Savitsky V.S.
Sukhoi V.A. Sivash I.V.
Sklyarova E.A.  
32 7 Chugai Andrei 2000 year of birth Master of Sports International Class track World Championship-3 place Aigle city (Switzerland) Akmola region Grinberg I.V. Savitsky V.S.
Salikov Z.R. Sivash I.V.
Sklyarova E.A.  

Juniors (highway)

33 1 Parrots Maxim 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway National Championship of the Republic of Kazakhstan -2 place Almaty city Almaty city Fofonov S. Gorbachevsky V.N.
Osipov V.V.  Konnov V.A.
34 2 Drozhinin Roman 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway Spartakiada games of the RK1 place город Петропавловск Jambyl Region Nepomnyaschikh V.G. Gorbachevsky V.N.
Golovin A.А.  Konnov V.A.
Iskakov B.K.  
35 3 Kazakevichus Nikita 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway Spartakiada games of the RK1 place город Петропавловск West-Kazakhstan region Pirsky A.V. Gorbachevsky V.N.
Rodionov R.A.  Konnov V.A.
Kharisov T.V.  
Tolkachev K.V.  
Ibatov B.S.  
Sklyarova E.A.  
36 4 Khatpin Nurzhan 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 place Almaty city Nur-Sultan city  Elkin V.G. Gorbachevsky V.N.
   Konnov V.A.
Oleynikov D.S.  
   
Mikhailov A.  
   
Kochetkov M.A.  
37 5 Slamzhanov Orken 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Nur-Sultan city Almaty region Sapazhanov S.S. Gorbachevsky V.N.
 Konnov V.A.
38 6 Baimukhanov Arthur 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway International competition-1 place Франция North-Kazakhstan region Mizurov A.A. Gorbachevsky V.N.
39 7 Bagdanov Amir 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city Nur-Sultan city  Kochetkov M.A. Gorbachevsky V.N.
Kochetkov A.L.  Konnov V.A.
Sklyarova E.A.  
40 8 Bondarenko Demian 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place Uralsk city Turkestan region Shtobza V.V. Gorbachevsky V.N.
Sklyarova E.A.  Konnov V.A.
Kazantsev T.O.  
41 9 Dostiev Ilkhan 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place Uralsk city Turkestan region Plyninger V.A. Gorbachevsky V.N.
Bobrykin I.A..  Konnov V.A.
42 10 Mulagaleev Vladimir 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Gorbachevsky V.N.
Netesov P.N.  Konnov V.A.
43 11 Wagner Kirill 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city North-Kazakhstan region Ovsyannikov V.В. Gorbachevsky V.N.
Ishimov S.M.  Konnov V.A.
44 12 Saraev Maxim 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Gorbachevsky V.N.
Netesov P.N. Konnov V.A.
45 13 Romanov Igor 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Gorbachevsky V.N.
Netesov P.N.  Konnov V.A.
46 14 Kolesov Ilya 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Uralsk city West-Kazakhstan region Tolkachev K.V. Gorbachevsky V.N.
Shtyhlin V.N.  Konnov V.A.
Kharisov T.V.  
Ibatov B.S.  
47 15 Tretyakov Lev 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan – 2 place, Nur-Sultan city Almaty region Tretyakov S.G. Gorbachevsky V.N.
 Konnov V.A.
48 16 Akhanov Altynbek 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan 3 place, Shymkent city Pavlodar city Romanevich V.M. Gorbachevsky V.N.
Shakratov T.ZH.  Konnov V.A.
Abramkin D.V.  

Juniors (track-tempo)

49 1 Karmazhakov Sergey 2001 year of birth Master of Sport track Asian Cup-3 place, Malaysia Nur-Sultan city  Rive V.R. Kupeshov B.A.
Rive I.V. Konnov V.A.
50 2 Betz Andrei 2002 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan - 1 place, Nur-Sultan city Shymkent city Shtobza V. Kupeshov B.A.
Sklyarova E. Konnov V.A.
51 3 Bekenov Alexander 2001 year of birth Master of Sport track Championship of the Republic of Kazakhstan - 1 place, Nur-Sultan city Karaganda region Kotelevsky A. F. Kupeshov B.A.
  Konnov V.A.
Nikitin V.  
   
Ulbricht S.  
   
Kuzmin S.  
52 4 Burnashov Denis 2001 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan - 3 place, Nur-Sultan city Kostanay region Kosonа S.N. Kupeshov B.A.
Sklyarova E.A. Konnov V.A.
53 5 Elyubaev Ruslan 2002 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan - 1 place, Uralsk city West-Kazakhstan region Tolkachev K.V. Kupeshov B.A.
Shtyhlin V.N. Konnov V.A.
54 6 Pekhotin Daniel 2001 year of birth Master of Sport track Asian Cup-1 place India Almaty region Kylybaev K. Kupeshov B.A.
Talaspaev M.Р. Konnov V.A.
55 7 Noskov Dmitry 2002 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan - 1 place, Uralsk city West-Kazakhstan region Tolkachev K.V. Kupeshov B.A.
Shtyhlin V.N. Konnov V.A.
56 8 Japarov Baurzhan 2002 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan - 2 place, Nur-Sultan city Kyzylorda Region Orazaliev K. Kupeshov B.A.
Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Makhanbetov Zh.  
57 9 Potapenko Dmitry 2001 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan - 3 place, Nur-Sultan city Kostanay region Khatuntsev N.N. Kupeshov B.A.
Kosonа S.A. Konnov V.A.
Sklyarova E.A.  

Junior boys, Junior girls (track-спринт)

58 1 Safarov Alexander 2001 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city  Almaty region Tretyakov S.G. Sivash I.V.
Shapovalov V.F. Konnov V.A.
59 2 Siazbekov Temirhan 2001 year of birth Candidate Master of Sports  track Asian Cup-2 place, India  Nur-Sultan city Rive V.R. Sivash I.V.
Rive I.V. Konnov V.A.
Sklyarova E.A.  
Kazantsev T.O.  
60 3 Kreis Andrey 2001 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city Karaganda region Atakhanov S.S. Sivash I.V.
Kuzmin S. Konnov V.A.
Nikitin V.  
Ulbricht S.  
61 4 Jailganov Arlanbek 2002 year of birth Candidate Master of Sports  track National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city Rive V.R. Sivash I.V.
Rive I.V. Konnov V.A.
Sklyarova E.A.  
62 5 Abramchuk Alena 2001 year of birth Master of Sport track Asian Cup-2 place, India  Karaganda region Plugar A.M. Sivash I.V.
Ulbricht S. Nikolaeva E. A.
63 6 Kasimov Daniyar 2002 year of birth Candidate Master of Sports  track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city  Kochetkov A.L. Sivash I.V.
Kochetkov M.A. Konnov V.A.

Mountain bike (junior boys, junior girls)

64 1 Alikulov Timur 2001 year of birth Candidate Master of Sports mountain bike International competition-3 place, RF Turkestan region Babrykin I. Golovashchenko A.V.
Akanov T.K.
Konnov V.A.
65 2 Karpuhin Nikolay 2001 year of birth Candidate Master of Sports mountain bike Spartakiada-1 place, Petropavlovsk city West-Kazakhstan region Rodionov R.V. Golovashchenko A.V.
 Akanov T.K.
Konnov V.A.
66 3 Yixin Sagat 2002 year of birth Candidate Master of Sports mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Kapshagay city Nur-Sultan city  Kochetkov M.A. Golovashchenko A.V.
Kochetkov A.L.  Akanov T.K.
  Konnov V.A.
67 4 Koval Danil 2002 year of birth Candidate Master of Sports mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Nur-Sultan city Kostanay region Khatuntsev N.N. Golovashchenko A.V.
Akanov T.K.
Konnov V.A.
68 5 Abdullaev Victor 2001 year of birth Master of Sport mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city Karaganda region Ignatov V.D. Golovashchenko A.V.
Ulbricht S. Akanov T.K.
Polenova E. Konnov V.A.
Kuzmin S.  
69 6 Tursunkali Damir 2002 year of birth Candidate Master of Sports mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Kapshagay city Almaty region Spinoy A. Golovashchenko A.V.
Yuraitis V.A.  Akanov T.K.
  Konnov V.A.
70 7 Nalivayko Andrey 2002 year of birth Candidate Master of Sports mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Karaganda region Sklyarova E.A. Golovashchenko A.V.
Pavlov E.I. Akanov T.K.
Fedchenko M.V. Konnov V.A.
Sukhoi V.A.  

Boys ( highway, track, mountain bike )

71 1 Konyaev Nikita 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Konnov V.A.
 
72 2 Karabutov Ilya 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Uralsk city Karaganda region Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Ignatov V. G. Kulimbetov N.B.
73 3 Zobnin Ivan 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Uralsk city West-Kazakhstan region Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Pavlov E.I. Kulimbetov N.B.
Tolkachev K. V.  
74 4 Zhagiparov Vladislav 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Uralsk city Karaganda region Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Pavlov E.I. Kulimbetov N.B.
Sukhoi V.  
75 5 Musabaev Alexander 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Uralsk city Karaganda region Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Pavlov E.I. Kulimbetov N.B.
Ignatov V. G.  
76 6 Kurdidi Kirill 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Uralsk city Karaganda region Sklyarova E.A. Konnov V.A.
  Kulimbetov N.B.
Kazantsev T.O. Ignatov V. G.  
77 7 Darishev Elaman 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Kapshagay city West-Kazakhstan region Tolkachev K. V. Konnov V.A.
Golovashchenko A.V.
Akanov T.K.
Kulimbetov N.B.
78 8 Kulikov Dmitry 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Uralsk city West-Kazakhstan region Tolkachev K. V. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
79 9 Vaganov Alexey 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
80 10 Vasiliev Vladimir 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
81 11 Genne Danil 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Uralsk city North-Kazakhstan region Ishimov S.M. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
82 12 Zhantore Jarashan 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Uralsk city Kyzylorda Region Muratbekov R. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
83 13 Shektibaev Ayan 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Nur-Sultan city Kyzylorda Region Karashov A. Konnov V.A.
Sivash I.V.
Kulimbetov N.B.
84 14 Vasilyev Dmitry 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city  Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Kazantsev T.O. Kulimbetov N.B.
Kochetkov M.A.  
85 15 Degtyarenko Konstantin 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Spartakiada-3 place, Petropavlovsk city North-Kazakhstan region Shirkalov V.A. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
86 16 Zhanbyrshy Kenzhe 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Rive V.R. Kulimbetov N.B.
87 17 Strelnikov Egor 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Pavlov E.I. Kulimbetov N.B.
Kochetkov M.A.  
88 18 Remhe Andrey 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike International competition-2 place, город Ростов на Дону (РФ) Almaty region Tretyakov S.G. Konnov V.A.
Kulimbetov N.B.
89 19 Lichtenberg Oleg 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Kapshagay city Nur-Sultan city Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Pavlov E.I. Kulimbetov N.B.
Rive V.R.  
90 20 Shalesny Timur 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Республиканские соревнования-3 place, Kostanay city Akmola region Greenberg I. Konnov V.A.
Sivash I.V.
Kulimbetov N.B.
91 21 Strelchenko Kirill 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city Rive V.R. Konnov V.A.
Kochetkov M.A. Kulimbetov N.B.
Kochetkov A.L.  
92 22 Khodjaev Ruslan 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city Karaganda region Kuzmin S.А. Konnov V.A.
Sivash I.V.
Kulimbetov N.B.
93 23 Aliyev Ruslan 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Kapshagay city Jambyl Region Shakhov M.V. Konnov V.A.
Golovashchenko A.V.
Akanov T.K.
Kulimbetov N.B.
94 24 Ostrenkov Daniel 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city Almaty region Sklyarova E.A. Konnov V.A.
Kazantsev T.O. Sivash I.V.
Morozov A.N. Kulimbetov N.B.
Tretyakov S.G.  

Junior girls (track-tempo)

95 1 Khamzina Elvira 2001 year of birth Master of Sports track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Karaganda region Sklyarova E.A. Tarasova S.A.
Plugar A.M. Nikolaeva E. A.
Ulbricht S.  
Kuzmin S.  
Nikitin V.  
96 2 Osim Akpayil 2002 year of birth Candidate Master of Sports track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Almaty region Panfilov N.K. Tarasova S.A.
Yuraitis V.A. Nikolaeva E. A.
Andreev N.  
Berderbekov Zh.  
97 3 Titovskaya Kristina 2002 year of birth Candidate Master of Sports track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Almaty region Protsuk S.V. Tarasova S.A.
Yuraitis V.A. Nikolaeva E. A.
Soloviev I.  
Berderbekov Zh.  
98 4 Stuzhuk Kristina 2002 year of birth Candidate Master of Sports track Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Nur-Sultan city Almaty region Martynov V.I. Tarasova S.A.
Yuraitis V.A. Nikolaeva E. A.
Berderbekov Zh.  
99 5 Rafikova Medina 2002 year of birth Candidate Master of Sports track Championship of the Republic of Kazakhstan - 2 place, Nur-Sultan city Nur-Sultan city Berezin V.A. Tarasova S.A.
Keneev A.E. Nikolaeva E. A.
Miniakhmetov R.  
100 6 Cheremokhova Alisa 2002 year of birth Candidate Master of Sports track International competition-1 place, Belarus West-Kazakhstan region Rodionov R.A. Tarasova S.A.
Nikolaeva E. A.

Junior girls (highway)

101 1 Utebaeva Diana 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city  Almaty region Andreev N. Brusenskaya V.A.
Yuraitis V.A. Nikolaeva E. A.
Berderbekov Zh.  
102 2 Lynnik Anastasia 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city  Almaty region Yuraitis V.A. Brusenskaya V.A.
Nikolaeva E. A.
103 3 Bukanova Diana 2002 year of birth Master of Sport highway Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place,Uralsk city Nur-Sultan city Kochetkov A.L. Brusenskaya V.A.
Kochetkov M.A. Nikolaeva E. A.
104 4 Sukhorebrik Ulyana 2002 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Kokshetau city Akmola region Grinberg I.V. Brusenskaya V.A.
  Nikolaeva E. A.
Salikov Z.  
105 5 Kharlamova Natalia 2001 year of birth Candidate Master of Sports highway Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place, Nur-Sultan city Almaty region Yuraitis V.A. Brusenskaya V.A.
Berderbekov Zh. Nikolaeva E. A.
106 6 Ivanova Anastasia 2001 year of birth Master of Sport highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city  Kyzylorda Region Rakhan I.N. Brusenskaya V.A.
Nikolaeva E. A.
107 7 Abdizhappar Aktolkyn 2001 year of birth Master of Sport highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city  Kyzylorda Region Rakhat I.N. Brusenskaya V.A.
Sklyarova E.A. Nikolaeva E. A.
108 8 Tolemissova Asem 2001 year of birth Master of Sport highway Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city  Kyzylorda Region Rakhat I.N. Brusenskaya V.A.
Sklyarova E.A. Nikolaeva E. A.

Girls (highway, track, mountain bike )

109 1 Batyrbekova Bota 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike  Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city Almaty region Martynov V.I. Nikolaeva E. A. 
Yuraitis V.A.
110 2 Golubkova Julia 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 placeNur-Sultan city East Kazakhstan region Chalov V.V. Nikolaeva E. A.
Chalov R.V. Sivash I.V.
111 3 Chernysheva Kristina 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place Uralsk city Akmola region Grinberg I.V. Nikolaeva E. A. 
Salikov Z.R.
112 4 Tyulkina Daria 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Uralsk city East Kazakhstan region Chalov V.V. Nikolaeva E. A. 
Chalov R.V.
113 5 Mandrakova Elena 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Uralsk city East Kazakhstan region Chalov V.V. Nikolaeva E. A. 
Chalov R.V. Sklyarova E.A.
114 6 Mokhovikova Violetta 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Nur-Sultan city Turkestan region Shtobza V.В. Nikolaeva E. A. 
Melnikov A.
115 7 Abdrakhmanova Karina 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike  Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Nur-Sultan city Karaganda region Ulbricht S.A. Nikolaeva E. A. 
Kuzmin S.А.
116 8 Zhdanova Ekaterina 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Nur-Sultan city Karaganda region Ulbricht S.A. Nikolaeva E. A. 
Kuzmin S.А.
117 9 Brui Angelica 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Kapshagay city Almaty city Lavrentiev V.A. Nikolaeva E. A. 
Osipov V.V.
118 10 Greenberg Elizabeth 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city Akmola region Grinberg I.V. Nikolaeva E. A. 
Salikov Z.R.
119 11 Zaitseva Nina 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city Nur-Sultan city Berezin V.A. Nikolaeva E. A. 
Grinberg I.V.
Sklyarova E.A.
Rive V.R.
120 12 Yunkman Alina 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Uralsk city Pavlodar region Romanevich V.M. Nikolaeva E. A. 
121 13 Spirina Alina 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city West-Kazakhstan region Rodionov R.A. Nikolaeva E. A.
Golovashchenko A.V.
Akanov T.K.
122 14 Gaitanova Elizaveta 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike  Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place Uralsk city Turkestan region Derevyanov S. Nikolaeva E. A. 
Plininger V.
123 15 Repp Lubov 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place Uralsk city Nur-Sultan city Sklyarova E.A. Nikolaeva E. A. 
Pavlov E.I.
Rive I.V.
Rive V.R.
Sivash I.V.
124 16 Zharkova Kristina 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place Uralsk city Jambyl Region Kelimberdin T.B. Nikolaeva E. A. 
125 17 Kalitina Victoria 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-3 place Uralsk city Jambyl Region Kelimberdin T.B. Nikolaeva E. A. 
126 18 Kazakova Violetta 2004 year of birth Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place Kapshagay city Almaty region Sainov A.S. Nikolaeva E. A. 
127 19 Tropina Victoria 2003 year of birth  Candidate Master of Sports Highway, track, mountain bike Республиканские соревнования - 3 place Shymkent city Kostanay region Aubakirov Nikolaeva E. A. 
Khatuntsev N.N.

Anders (women)

128 1 Kurnosova Marina 2000 year of birth Master of Sports International Class highway Asian Championship-1 place Myama city  Nur-Sultan city Berezin V.A. Kilibaev A.B.
Keneyev A. Tarasova S.A.
Sklyarova E.A.  
129 2 Solovyova Angela 2000 year of birth Master of Sport highway National Championship of the Republic of Kazakhstan -3 place, Almaty city Almaty region Martynov V.I. Kilibaev A.B.
Yuraitis V.A. Tarasova S.A.
Berderbekov Zh.  
130 3 Pashchenko Svetlana 2000 year of birth Master of Sport highway National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 place, Almaty city Almaty region Yuraitis V.A. Kilibaev A.B.
Berderbekov Zh. Tarasova S.A.
131 4 Genelieva Tatyana 1997год рождения Master of Sport highway National Championship of the Republic of Kazakhstan -3 place, Almaty city Almaty region Yuraitis V.A. Kilibaev A.B.
Tarasova S.A.
132 5 Sultanova Rinata 1998 year of birth Master of Sport track National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 place, Nur-Sultan city Pavlodar region Kudryashov V.A. Kilibaev A.B.
Tarasova S.A.
133 6 Sanakbaeva Zhanerke 1998 year of birth Master of Sport track National Championship of the Republic of Kazakhstan -2 place, Nur-Sultan city Karaganda region Sklyarova E.A. Kilibaev A.B.
Atakhanov S.S. Tarasova S.A.
Ulbricht S.A.  
134 7 Myrksina Veronika 1999 year of birth Master of Sport track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Almaty region Yuraitis V.A. Kilibaev A.B.
  Tarasova S.A.
Berderbekov Zh.  
135 8 Pastarnak Victoria 1997год рождения Master of Sport highway Championship of the Republic of Kazakhstan 3 place, Taraz city Kyzylorda Region Yagofarov R.Z. Kilibaev A.B.
Tarasova S.A.
136 9 Sarkulova Alina 1999 year of birth Candidate Master of Sports track Championship of the Republic of Kazakhstan-2 place, Nur-Sultan city North-Kazakhstan region Potapov V.I. Kilibaev A.B.
Tarasova S.A.
137 10 Bogdanova Tatyana 2000 year of birth Master of Sport mountain bike National Championship of the Republic of Kazakhstan -1 place, Tekeli city Nur-Sultan city Oleynikov D.S. Berezin V.A. Kilibaev A.B.
Dymovskikh A.V. Tarasova S.A.
  Akanov T.K.
  Golovashchenko A.V.
138 11 Shapovalova Anastasia 2000 year of birth Master of Sports International Class track Championship of the Republic of Kazakhstan-1 place, Nur-Sultan city Almaty region Tretyakov S.G. Savitsky V.S.
Yuraitis V.A. Kilibaev A.B.
  Sivash I.V.