2018 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары

2018 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары

р/с

Іс-шараның атауы

Аяқтау нысаны

Орындау мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

Комитеттің ведомстволық бағынысты ұйымдармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті өткізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі бойынша анықтаманы Комитетке ұсыну

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі бойынша анықтама

Жартыжылдық қорытынды бойынша

А.Н. Махметова

2

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізу және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша анықтаманы Комитетке ұсыну

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізу бойынша анықтама

Жартыжылдық қорытынды бойынша

А.Н. Махметова

3

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелерін және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі шаралар туралы ақпаратты өздерінің интернет-ресурстарында жариялау

Интернет-ресурсында жариялау

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындысы бойынша

А.Н. Махметова

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

4

2018 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту

Жоспар

2018 жылғы қаңтар

А.Н. Махметова

5

2018 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын және оны орындау бойынша есептерді өздерінің интернет-ресурстарында орналастыру

Интернет-ресурстарында жариялау

Жоспар – бекіткеннен кейін 2 жұмыс күн ішінде, есептер жартыжылдық қорытынды бойынша

А.Н. Махметова

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

6

Бекітілген кестеге сәйкес дене шынықтыру және спорт саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы мақалаларды жариялау

Комитетке ақпарат

25 маусымға дейін

А.Ж. Саназар

С.Ж. Абдрахманов

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

7

Көрнекті ғалымдардың, мемлекеттік органдардың, саяси партиялардың, қоғамдастықтың өкілдері мен басшыларының сөз сөйлеуін көздей отырып, сондай-ақ олардың сыбайлас жемқорлықтың профилактикасы және оған қарсы күрес мәселелері бойынша брифингтерге, телевизиялық бағдарламаларға және «тікелей желілерге» қатысуын қамтамасыз ете отырып, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарында ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын ұйымдастыру

Комитет басшылығына ақпарат

Жартыжылдық қорытынды бойынша

А.Ж. Саназар

С.Ж. Абдрахманов

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

8

Сыбайлас жемқорлық ведомстволары және үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер және басқа да шаралар дайындау және өткізу

Семинарлар, дөңгелек үстелдер және басқа да шаралар

Жыл бойы

А.Ж. Саназар

А.Н. Махметова

9

Интернет-ресурсында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қызметі туралы арнайы бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Интернет-ресурсында бөлім

Тұрақты

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

А.Н. Махметова

10

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының және «Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын ақпараттық толықтыру қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін артқарушының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 116 бұйрығының талаптарына сәйкестігіне Комитеттің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарында ресми интернет-ресурстардың контентіне мониторинг жүргізу

Қызметтік жазба

Тұрақты

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

А.Н. Махметова

11

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу және бекіту

Бұйрықтарды қабылдау

2018 жылғы қаңтар

А.Н. Махметова

12

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды өздерінің интернет-ресурстарында жариялау

Интернет-ресурстарында жариялау

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды бекіткеннен кейін 2 жұмыс күн ішінде

А.Н. Махметова

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

13

Басқарушы функцияларды орындаумен байланысты лауазымға үміткер тұлғалардың мемлекеттік қызметке, шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға жұмысқа орналасуы кезінде сыбайлас жемқорлық жасағандығы немесе ондай мәліметтердің болмау туралы анықтаманы ұсынуына бақылауды жүзеге асыру

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарды дайындау кезінде бақылауды жүзеге асыру

Тұрақты

А.Ж. Саназар

14

Қызметкерлерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша соттылығы, біліктілік талаптарына сәйкес келуіне және т.б. мониторинг жүргізу

Ақпарат

Жыл бойы

А.Ж. Саназар

А.Н. Махметова

15

Жұмысқа қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасын қатаң сақтау бойынша Комитеттің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының кадрлық қызметі қызметкерлерінің арасында семинар өткізу

Семинар

Жыл бойы

А.Ж. Саназар

16

Басшысын туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы жазбаша нысанда дереу хабардар ету

Комитет басшылығына ақпарат

Қажеттілікке қарай

А.Н. Махметова

17

Басшылықтың өтініштер бойынша немесе басқа да көздерден ақпарат алған кезде мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу бойынша мынадай шаралардың бірін қабылдауы:

1) аталған адамдарды лауазымдық міндеттерін орындаудан шеттету және мүдделер қақтығысы туындаған немесе туындауы мүмкін мәселе бойынша лауазымдық міндеттерді орындауды басқа адамға тапсыру;

2) лауазымдық міндеттерін өзгерту;

3) мүдделер қақтығысын жою бойынша өзге де шаралар қабылдау

Тиісті шешімдер қабылдау

Қажеттілікке қарай

А.Н. Махметова

А.Ж. Саназар

18

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау мерзімдерін бақылау және мониторингті жүзеге асыру

Анықтама

Тоқсан сайын

А.Н. Махметова

А.Ж. Саназар

19

Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзу фактілері туралы заң басқармасын уақтылы хабардар ету

Ақпарат

Тұрақты

А.Н. Махметова

С.С. Ибраев

20

Интернет-ресурсында «Мемлекеттік сатып алу» арнайы бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Интернет-ресурсында бөлім

Тұрақты

С.С. Ибраев

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова

21

Интернет-ресурсында 2018 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспарын орналастыру

Интернет-ресурсында жариялау

2018 жылғы қаңтар

С.С. Ибраев

А.В. Сейталиева

Д.Ж. Аубакирова